Vår målsättning

Vår målsättning

Att utveckla kvalitetsprodukter som gör att människor kan arbeta säkert vid sina datorer

Contour Design utvecklar kvalitetsprodukter som gör att människor kan arbeta säkert vid sina datorer utan risk för fysisk smärta eller skador. Vi tar hänsyn till människors skillnader, beteende och vanor i bra design. Ergonomi är inte en enskild lösning, utan snarare en kombination av bra och effektiv utrustning, variation, flexibilitet och bra vanor. Våra produkter erbjuder den allra bästa ergonomin och inspirerar till variation och förbättrade vanor.

Belastningsskador, musarm och andra musrelaterade skador kan undvikas med rätt utrustning, medvetenhet och förebyggande. Contour Designs produkter har utvecklats inte bara för att lindra och undgå smärta, utan även för att förebygga den.

Vi lyssnar till vad de som använder våra produkter tycker, vilka kommentarer och preferenser som finns och tar hänsyn till det i vår produktdesign. Contour Design arbetar kontinuerligt med nya idéer och koncept för att skapa en bättre och mer användarvänlig ergonomisk mus.

Google+